"Human progress has always been driven by a sense of adventure and unconventional thinking"

Andre Geim


Onzinverdelging

Onzin is alom aanwezig in onze wereld. Een deel van deze onzin is goedaardig en kan zelfs verrijkend werken, maar een grote hoeveelheid ervan is giftig, nadelig en ongezond. Onlogische redeneringen, ondeugdelijke argumenten, ongefundeerde overtuigingen, simplistische ‘wijsheden’ en on-onderzochte ‘waarheden’ infecteren onze levens, onze relaties, onze hoofden en ons werk en knagen aan de kwaliteit ervan. Ik breng onzin aan het licht in organisatie, team of hoofd.

Buitenbeentje-Emancipatie

'Gewoon' is niet altijd toereikend. Soms is er een radicaal andere manier van denken of een fundamenteel andere manier van kijken voor nodig om problemen op te lossen of verder te komen. Buitenbeentjes - non-conformisten (veelal hoogbegaafden, hooggevoeligen, hoogcreatieven, introverten, etc.) - kunnen op dit gebied van grote waarde zijn, maar zij komen niet zomaar tot hun recht waardoor hun potentie lang niet altijd optimaal wordt benut. Hier breng ik verandering in voor leidinggevenden, scholen/leerkrachten en particulieren.

Diversen

Vragen of feedback?

Laat je van je horen!