Praktische zaken - Wat kunt u verwachten?

Mijn hulp is er altijd op gericht om de situatie in de klas of op school zoveel mogelijk in evenwicht te brengen voor zowel leerkracht als leerling. Ik streef altijd naar structurele en duurzame oplossingen voor probleemgedrag. Mijn hulp is zo kort en licht als mogelijk en zo langdurig en ingrijpend als nodig.

Denk voor het soort problemen dat ik behandel aan: pesten, ordeproblemen, sociaal-emotionele problemen, mentaliteits- en gedragsverandering, problemen op het vlak van zelfbeeld en eigenwaarde, faalangst en problemen met de sfeer in de klas/op school (het pedagogisch klimaat), culturele botsingen, onwerkbaar geworden relaties (tussen leerkracht en leerling(en) of tussen leerlingen onderling).

Om tot resultaten te komen gebruik ik o.a. de volgende gereedschappen:

 • observaties
 • adviesgesprekken
 • coaching (van zowel leerkachten als leerlingen)
 • sparsessies
 • (op maat gemaakte) trainingen
 • groepsdiscussies
 • brainstormsessies
 • presentaties

Welke middelen ik inzet hangt af van uw specifieke hulpvraag, wensen en mogelijkheden.

 

Flexibele aanpak

Omdat elke school, elk probleem, elke hulpvraag en elke situatie om een eigen aanpak vraagt, hanteer ik geen vaste werkwijze. Wel zijn er vaste ingrediënten in mijn hulp, zoals:

 • grondige observaties
 • fundamentele vragen
 • alternatieve perspectieven
 • verdiepende gesprekken
 • precieze analyses
 • heldere aanbevelingen

Mijn hulp kan gericht zijn op een individuele leerkracht/leerling, op een gehele klas of op een school/team als geheel.

Het traject vooraf

Omdat ik geen vaste werkwijze hanteer en de samenwerking in de meeste gevallen voor langere tijd zal zijn (vaak een aantal maanden, hardnekkige gedragsproblemen los je immers niet in een weekje op) is het traject dat voorafgaat aan de uiteindelijke samenwerking erg belangrijk. Dit traject staat dan ook in het teken van kennismaking, vertrouwen en afstemming van verwachtingen, zodat we vanuit een stevige basis kunnen starten en alle partijen met een goed gevoel aan het proces beginnen.

Stap 1: Eerste kennismaking

Alles begint met uw hulpvraag. Nadat u via het aanmeldformulier (onderaan iedere pagina), per e-mail of telefonisch kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben in mijn diensten, maken wij een afspraak voor een eerste kennismaking. In dit eerste gesprek kunnen we elkaar aftasten en maken we alvast een globale verkenning van het probleem. Doel van dit gesprek is om te kijken of er wederzijds een ‘goed gevoel’ is en of er zo op het eerste gezicht voldoende match is tussen uw hulpvraag en mijn mogelijkheden. Als er genoeg reden is voor een vervolg, maken we een afspraak voor een tweede gesprek.

Stap 2: Gedetailleerdere bespreking van het probleem

In dit tweede gesprek staat de hulpvraag meer centraal. Wat is het probleem precies? Wat is het doel van de samenwerking? Wat verwachten wij van elkaar? Waar moet de hulpverlening uit bestaan? Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van elkaars wensen en mogelijkheden. Op basis van dit gesprek kunnen we een echte afweging maken of er voldoende match is om tot samenwerking over te gaan.

Stap 3: Bespreken van officiële zaken

Als onze wederzijdse verwachtingen helder zijn, rest ons nog het bespreken van de officiële zaken, zoals de duur van de hulp, het aantal uren per week/maand en mijn tarieven. Omdat ik geen standaard tarieven heb - deze zijn afhankelijk van de duur, de aard en de intensiteit van de hulp - is het belangrijk dat we, voordat we verder gaan, duidelijke afspraken hebben.

Uiteraard kan het gebeuren dat het hulpproces in de praktijk anders verloopt dan verwacht. Daarom zijn de gemaakte afspraken niet keihard. We kunnen altijd weer rond de tafel om aanpassingen te doen. Openheid, redelijkheid en transparantie staan bij mij voorop en ik hecht sterk aan een harmonieuze verstandhouding waarin we open kaart kunnen spelen.

Deze eerste drie stappen verplichten nog tot niets en vormen de basis voor de beslissing of we met elkaar in zee gaan of niet. Als drie gesprekken niet voldoende zijn, is er natuurlijk de mogelijkheid om meer gesprekken in te lassen of telefonisch of per e-mail contact te hebben.

Stap 4: Het ja-woord

Als er van beide kanten genoeg duidelijkheid, vertrouwen en enthousiasme is, is het tijd om de afspraken meer bindend te maken. We ondertekenen een overzicht met gemaakte afspraken en verwachtingen die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. Dit is geen formeel contract. Ook hier geldt dat er altijd in goed overleg dingen veranderd kunnen worden, mocht de praktijk anders uitpakken dan gedacht.

Nadat we elkaar het ja-woord hebben gegeven, ga ik volgens de gemaakte afspraken beginnen met mijn werk.

Voorwaarden

Mijn tijd en energie zijn – net als die van iedereen – beperkt. Daarom besteed ik zo min mogelijk tijd en energie aan hobbels die ontstaan door al te grote verschillen in opvattingen en houding. Ik stel hoge eisen aan mijzelf als professional en vraag ook een bepaalde standaard van degenen met wie ik werk. Daarom werk ik het liefst met mensen die:

 • Bereid zijn te experimenteren en nieuwe werkwijzen uit te proberen
 • Fouten durven te maken en deze ook kunnen erkennen (vooral naar zichzelf toe)
 • Bereid zijn de eigen overtuigingen en patronen te onderzoeken
 • Hun eigen aandeel in een probleem durven zien
 • Een goed gevoel voor humor hebben en kunnen relativeren
 • Eventueel open staan voor minder orthodoxe of conventionele ideeën en oplossingen

Daarnaast gedij ik in openheid en eerlijkheid. Omdat ik altijd het best mogelijke werk wil leveren en zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften die er zijn, vind ik het erg prettig als degenen met wie ik werk expliciet zijn in hun feedback, duidelijk kunnen aangeven wat ze verwachten en waar ze behoefte aan hebben en mij ook vertellen als ik iets niet goed of handig doe, zodat ik mijn handelswijze kan aanpassen en kan leren.

Wat ik niet doe

Mijn hulpverlening is breed en veelomvattend, maar er is een aantal dingen dat ik niet doe of kan:

 • Ik doe geen remedial teaching. Daar zijn specialisten voor die vaardigheden en kennis hebben die ik niet voldoende heb. Wél kan ik RT’ers ondersteunen in hun werk. Ook kan ik RT’ers instrueren en aansturen binnen mijn hulpverlening.
 • Ik doe ook geen diagnostiek, in zo verre dat ik niet officieel kan vaststellen of een kind bijvoorbeeld ADHD heeft of een stoornis uit het autistisch spectrum. Als een officiële diagnose nodig of wenselijk is, zal hiervoor dus iemand anders voor moeten worden betrokken.
 • Ik help leerkrachten niet om kinderen 'in het gareel' of 'onder de duim' te krijgen. Dit is in mijn ogen niet in het belang van het kind. Ook doe ik niet aan gedragstraining. Ik leer geen vastomlijnde methode of trucjes aan en bied geen kant-en-klaar stappenplan dat alleen maar gevolgd hoeft te worden. Ik geef inzicht in het probleem en werk van daaruit aan de oplossing.

Als u meer wilt weten over wat ik wel en niet doe, kunt u altijd contact met mij opnemen of hieronder een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Kennis maken?

Als u denkt dat ik iets voor u kan betekenen, dan kom ik graag kennis maken. Vul onderstaande gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. In de regel is dit binnen drie werkdagen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er iets mis gegaan en kunt u me bereiken op info@luukkolthof.nl of via 06 23349429.