...een kunstenar

Mijn naam is Luuk Kolthof (1982) en ik ben net als iedereen volslagen uniek. Een doorsnee buitenbeentje met een ongeneeslijk speelse geest, gevangen in een nukkig brein. Ik heb een onstilbare honger naar het afwijkende, mysterieuze en onalledaagse.

Ik schilder (voornamelijk) mensen, ontdaan van hun logica. Wat er overblijft is een wereld die rationeel niet te begrijpen of uit te leggen is, maar die toch vreemd vertrouwd aandoet. De titels van mijn werken vormen een belangrijk onderdeel ervan en geven misschien aanwijzingen over de betekenis van de schilderijen, maar roepen minstens zoveel vragen op.

Kunst is voor mij veel te belangrijk om serieus over te doen. Mijn schilderijen hebben daarom altijd een flinke speelse component - er mag om gelachen worden. Kunst die niet speels is, wordt al gauw een verlengstuk van het bewuste  (vertrouwde en daardoor een beetje saaie) verstand. Speelse kunst is een uiting van diepere lagen van de menselijke ziel die in het dagelijks leven minder toegankelijk zijn en prikkelt ook op dit niveau.

Voor mij is het normale vaak absurd, het vanzelfsprekende onbegrijpelijk, het paradoxale inzichtelijk, het buitenissige gewoon, het tegen-intuïtieve logisch en het eenvoudige ingewikkeld. En dit probeer ik in mijn werk tot uiting te brengen. Ik hoop met mijn kunst niet teveel aan het denken te zetten, maar vooral vrolijke verwarring te zaaien. Ik zie mezelf niet als een kunstenaar met een grote K, maar als een kunstenar.

De beelden voor mijn schilderijen borrelen op uit diepere lagen van mijn geest die ikzelf niet goed ken of snap en die niet onder mijn bewuste controle staan. Ze komen derhalve spontaan en intuïtief tot stand en de betekenis ervan doorgrond ikzelf meestal maar ten dele.

Als schilder ben ik autodidact en ik werk in olieverf. Mijn schilderijen bouw ik zorgvuldig op in dunne lagen van semi-transparante en semi-dekkende verf, waarbij de lagen met elkaar in wisselwerking staan. Deze fysieke gelaagdheid is ook een reflectie van de symbolische gelaagdheid die ik in mijn werk probeer te stoppen.