Kernfilosofie - Uitgangspunten van waaruit ik werk

Gedragsproblemen vragen in mijn optiek niet om een oplossing, maar om aandacht. De oorzaak van een probleem ligt namelijk meestal dieper dan het niveau waarop het tot uiting komt. Een structurele oplossing vind je alleen op dit diepere niveau. Daarom is het belangrijk om je niet blind te staren op het oppervlak van het probleemgedrag en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, maar om dieper te graven.

Als je een gedragsproblemen probeert op te lossen op het zichtbare niveau - wat in de praktijk neerkomt op de één of andere vorm van gedragstraining - dan verander je niets aan de grondoorzaak, waardoor het probleem steeds weer zal opduiken, in dezelfde of in gewijzigde vorm en niet zelden in toenemende heftigheid. Om het probleem onder controle te houden moet je er energie in blijven stoppen. Je blijft als het ware bezig met brandjes blussen zonder de gaskraan dicht te draaien.

Kiezen voor het duurzame pad

Als je daarentegen het probleem op een fundamenteler niveau oplost, creëer je een nieuw en gezonder evenwicht. Het kost energie om tot daar te komen, maar als het evenwicht eenmaal gevestigd is, vraagt het nog maar een fragment van de energie om het te handhaven. Het opsporen van de kern van het probleemgedrag is dan ook essentieel in mijn aanpak. Ik leg verbanden bloot en bied inzicht in de processen die het probleemgedrag veroorzaken en/of in stand houden.

Vaak zitten er achter hardnekkige problemen overtuigingen, opvattingen en ideeën die niet kloppen met de werkelijkheid. Deze ideeën veroorzaken verkeerd handelen dat problemen creëert of in stand houdt. Daarom is het belangrijk om deze denkbeelden en overtuigingen naar boven te halen, uit te dagen en er productievere, beter kloppende ideeën en perspectieven voor in de plaats te zetten.

Het fundamenteel oplossen van hardnekkige problemen is niet de snelste of gemakkelijkste weg en gaat vrijwel altijd samen met een tijdelijke toename van turbulentie en onrust. Maar dat zou geen reden mogen zijn om niet voor dit duurzamere pad te kiezen. Een structurele oplossing kost op de langere termijn namelijk veel minder energie en levert veel grotere leerwinsten op.

Deze fundamentele aanpak vraagt wel om gevoelige antennes voor subtiele signalen, sterk analytisch denkvermogen, een scherp observatievermogen, een flinke dosis intuïtie, grondig inzicht in de ontwikkelende menselijke psyche, emoties, gehechtheid en stress, helder zicht op systemen en de mogelijkheid om buiten conventies, gewoontes en normen te kunnen denken.

Ik combineer deze eigenschappen, vaardigheden en kennis met praktijkervaring als leerkracht en ik zet deze graag in om het leven van leerkrachten en leerlingen makkelijker te maken door een positieve spiraal in gang te zetten en situaties meer in evenwicht te brengen. Dit vergroot het plezier in lesgeven en dat is onmisbaar voor goed onderwijs.

 

 

 

Meer weten over mijn ideeën?

Voor een vollediger overzicht van mijn kennis en opvattingen verwijs ik u graag naar mijn artikelen.

Kennis maken?

Als u denkt dat ik iets voor u kan betekenen, dan kom ik graag kennis maken. Vul onderstaande gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met u op. In de regel is dit binnen drie werkdagen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er iets mis gegaan en kunt u me bereiken op info@luukkolthof.nl of via 06 23349429.