Problemen vragen niet om een oplossing, maar om aandacht

Als er een probleem is hebben we vaak de neiging om direct naar een oplossing te zoeken. We willen zo snel mogelijk van het probleem af. Maar een probleem vraagt niet om een oplossing, maar om aandacht. Problemen komen niet uit de lucht vallen Een probleem bestaat namelijk niet zomaar. Het is een aanwijzing dat […]

Lees verder

Het probleem van beschadigde kinderen

Behoorlijk wat kinderen – te veel! – krijgen thuis niet wat ze nodig hebben om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze komen daarmee al ‘beschadigd’ op school. Beschadigde kinderen laten vaak probleemgedrag zien en hun beschadigingen werken als een rem op hun leerproces en ontwikkeling. Maar wat is er precies beschadigd bij deze kinderen? […]

Lees verder

Therapeutisch onderwijs

Veel kinderen komen helaas al beschadigd op school. Omdat een sterk gevoel van veiligheid een absolute basisbehoefte is om te kunnen functioneren, betekent elke beschadiging op dit gebied een vermindering van aandacht, energie en ‘hersenkracht’, door de stress die een gebrek aan veiligheid oplevert. Als je niet therapeutisch werkt, wordt onderwijs een worsteling die veel […]

Lees verder

Probleemgedrag verminderen door de waarde van onderwijs te vergroten

Veel gedragsproblemen vloeien voort uit een gebrek aan betrokkenheid of motivatie bij de leerling. Als je leerlingen – of eigenlijk mensen in het algemeen – dwingt om iets te doen waar ze zich niet betrokken bij voelen of waar ze niet gemotiveerd voor zijn, zorgen ze voor problemen: Ze worden opstandig en proberen de grenzen […]

Lees verder

De wereld achter gedrag

We zijn – als het om opvoeden gaat – erg gericht op gedrag bij kinderen. Dat is op zich logisch, want gedrag is heel zichtbaar. En je kunt er zo lekker duidelijk invloed op uitoefenen met straf en beloning. Je geeft een brul of een compliment en je ziet direct effect. En dat geeft een […]

Lees verder

Onderwijs zonder straf en beloning?

Straffen en belonen zijn de meest gebruikte technieken om gedrag van kinderen in ‘goede’ banen te leiden. Er is weinig twijfel of het werkt. Het werkt. Maar is het daarmee ook wenselijk? Empathie is de sleutel Om van een school een gezonde omgeving te maken is het nodig dat niet alleen leerkrachten, maar ook de […]

Lees verder